Kumar Bandi
ஃபோட்டோகிராஃபர்
வாரங்கல்

+91 98660 0 3665

+919866003665
kumarbandi1234@gmail.com

வாரங்கல் இல் Kumar Bandi ஃபோட்டோகிராஃபர்

Specialized in Wedding Photography, Candid Photography, Maternity Photography and also Specialized in Album designing.

சேவைகள் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஆல்பங்கள், வெட்டிங்கிற்கு பிந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி, பேறுகால ஃபோட்டோகிராஃபி, குழந்தைகள் ஃபோட்டோகிராஃபி, போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபி, பயண ஃபோட்டோகிராஃபி, லைஃப்ஸ்டைல் ஃபோட்டோகிராஃபி
பயணிக்க முடியும் ஆம்
தொழில்நுட்பங்கள் டிஜிட்டல்
உபகரணம் Canon 1DX

போர்ட்ஃபோலியோ மாதிரிகள்

 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
அனைத்து போர்ட்ஃபோலியோவையும் காண்க (புகைப்படங்கள் - 41)

மற்ற ஆல்பங்கள்

OUTDOOR 2 புகைப்படங்கள்